Koot Infrawerken is een bekend en gerespecteerd partner in de branche. Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid zijn de kernwoorden voor succesvolle bestratings- en rioleringsprojecten in Nederland. Omdat de werkzaamheden elkaar in de praktijk vaak aanvullen zijn deze werkzaamheden samengebracht binnen Koot Infrawerken. Naast dat het eigen werk op rolletjes loopt is het ook van belang dat weggebruikers, bewoners en omwonenden zo goed mogelijk worden ontzien bij werkzaamheden. Om dit in goede banen te leiden is de tak Koot Verkeerstechniek opgericht. Zo kunnen we ons eigen werk veilig uitvoeren entegelijkertijd zorgen dat overlast en risico's tot een minimum worden beperkt.

De werkzaamheden die Koot infrawerken uitvoert, kennen diverse uitdagingen. Bestraten is meer dan alleen begaanbaar maken, verkeerstechnieken is niet een kwestie van een bord plaatsen en rioleringswerkzaamheden bestaat niet alleen maar uit het op elkaar aansluiten van een paar buizen. Projecten zijn nooit hetzelfde en hebben ieder hun eigen specifieke eisen. Met de benodigde kennis, goed opgeleid en vakkundig personeel en geavanceerde machines kan KOOT ieder project aan. Koot infrawerken weet als geen ander dat de kwaliteit van het uitvoerend werk de basis vormt voor een gedegen eindproduct. Projecten (groot of klein) zijn bij ons dan ook in vertrouwde handen.

Koot infrawerken is VCA** / ISO 9001:2008 / CO2- prestatieladder 3/ ISO 14001 gecertificeerd.


Certificaat VCA**

Certificaat ISO 9001

Certificaat CO2- prestatieladder 

Certificaat ISO 14001